eindtoets eindtoets

De onzin van de doorstroomtoets in groep 8

Het is weer die tijd van het jaar waarin kinderen in groep 8 de doorstroomtoets (voorheen eindtoets) moeten maken. En belangrijker nog, de gesloten envelop mee naar huis krijgen met de uitslag van de doorstroomtoets!

De laatste keer het niveau bepalen

Deze toets bepaalt voor de laatste keer welk niveau het kind zal gaan volgen in het voortgezet onderwijs. Ook al is de school keuze al gemaakt, zijn ze uitgebreid ingeschreven en misschien zelfs uitgeloot. Maar als er nog een wijziging in het niveau van het kind gaat plaatsvinden, zal dat alleen omhoog gaan. Voor een herbeoordeling naar een lager niveau zullen de leraren zich niet branden…

Hoe dan ook, de doorstroomtoets is eigenlijk één grote onzin! En de heisa die ervan gemaakt wordt is zwaar overdreven.

Afhankelijk van de doorstroomtoets

Want ik mag toch hopen dat het niveau advies voor een kind die naar het het voortgezet onderwijs gaat, niet alleen afhankelijk van de cito toetsen zijn en al helemaal niet van zo’n doorstroomtoets. Het niveau van een kind zou toch door de gehele basisschoolperiode duidelijk moeten zijn geworden?

Bovendien meet de doorstroomtoets niet de vaardigheden en talenten die een kind heeft. De toets is vooral gericht op taal en rekenen, maar er zijn zoveel andere aspecten van het leven waar kinderen in uitblinken. Kunst, muziek, sport, technologie en vele andere gebieden waarin kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Waarom zouden we deze vaardigheden niet meenemen in de beoordeling van een kind?

Enorme druk

Daarbij kan de doorstroomtoets een enorme druk leggen op kinderen. En helaas wordt die druk gecreëerd door de basisschool zelf. Sommige kinderen ervaren zo veel stress dat het hun prestaties beïnvloedt. Bovendien kan de toets een gevoel van falen creëren als het kind niet het gewenste niveau haalt. En dat terwijl het kind tijdens zijn basisschool carrière misschien een heel ander niveau heeft laten zien.

Maar de meeste onzin is de heisa rondom de doorstroomtoets. Ouders en leerkrachten maken zich druk om de scores en het niveau van hun kinderen. Er wordt veel gepraat over het belang van de toets en wat de uitkomst zal zijn. Terwijl het de kinderen zelf, over het algemeen, geen bal kunnen schelen! Dus in hoeverre heeft al die ophef zin? Is het niet veel belangrijker om te kijken naar het individuele kind en zijn of haar potentieel?

Eigen weg vinden

Als je het mij vraagt is zo’n doorstroomtoets in groep 8 één grote onzin. Ik zie liever dat er gericht wordt op de talenten van kinderen en dat ze gestimuleerd worden om hun eigen weg te vinden. Want uiteindelijk gaat het om veel meer dan alleen een uitslag van een toets.


eindtoets

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *