verschil tussen basis en kader verschil tussen basis en kader

VMBO: het verschil tussen basis en kader

In groep 8 krijgen kinderen hun definitieve niveau advies voor de middelbare school. Wanneer je kind het advies VMBO basis of VMBO kader krijgt, kan dat wel eens wat vraagtekens opwekken. Vroeger heette deze middelbare school niveaus namelijk anders. Wat is wat en vooral, wat is het verschil tussen basis en kader?

Binnen het VMBO onderscheiden zich twee opleidingsniveaus: het VMBO Basis en het VMBO Kader. In dit artikel proberen we je het verschil tussen deze twee niveaus te laten zien. Maar vooral hoe ze unieke kansen bieden aan leerlingen met diverse ambities en talenten.

Het laagste niveau

In de wereld van het onderwijs zijn er helaas vaak vooroordelen die de potentie en mogelijkheden van bepaalde niveaus overschaduwen. Vaak hangt er een negatieve sfeer om VMBO basis heen, omdat er gedacht wordt in ‘het laagste niveau’. Vaak wordt er al gezegd dat we het niet meer moeten hebben over ‘hoog’ en ‘laag’ niveau. Maar over theorie en praktijk. Maar hoe je het ook noemen wil, feit is dat achter elke deur een wereld van kansen schuilgaat, en het VMBO Basis is geen uitzondering.

IQ VMBO basis

Een IQ (intelligentiequotiënt) is een maatstaf voor de cognitieve vaardigheden van een persoon en kan eigenlijk niet rechtstreeks worden gekoppeld aan een specifiek onderwijstype, zoals het VMBO basisniveau. Dus hoewel er geen specifieke IQ-score is die exclusief aan een leerling van het VMBO basisniveau kan worden gekoppeld, wordt een IQ-score van ongeveer 85-90 vaak beschouwd als een gemiddelde score.

Verschil tussen basis en kader

Het verschil tussen VMBO-basis en VMBO-kader ligt in het niveau van de opleiding en de nadruk die wordt gelegd op praktische vaardigheden versus theoretische kennis.

VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en is een onderwijsniveau in Nederland dat zich richt op praktisch ingestelde leerlingen. Binnen het VMBO zijn er verschillende leerwegen, waaronder VMBO-basis en VMBO-kader.

VMBO-basis is het ‘laagste’ niveau binnen het VMBO en biedt een brede basisvorming met praktijkgerichte vakken. Het legt de nadruk op het aanleren van praktische vaardigheden en beroepsgerichte vakken.

VMBO-kader is het niveau boven VMBO-basis en biedt ook een brede basisvorming, maar met een iets hoger theoretisch gehalte. Naast praktijkgerichte vakken zijn er ook meer theoretische vakken.

Kort samengevat, VMBO-basis legt meer de nadruk op praktische vaardigheden en bereidt leerlingen voor op MBO-opleidingen op niveau 1 of 2, terwijl VMBO-kader een iets hoger theoretisch niveau heeft en leerlingen voorbereidt op MBO-opleidingen op niveau 3 of 4.

Van VMBO basis naar kader

Omdat er een klein verschil tussen basis en kader zit, is het mogelijk om tijdens de middelbare schooltijd over te stappen van VMBO-basis naar VMBO-kader. Dit is vaak wel afhankelijk van de specifieke regels en mogelijkheden op de school waar je puber zit. Overstappen naar een ander niveau binnen het VMBO wordt doorgaans beoordeeld op basis van verschillende factoren, waaronder de prestaties, motivatie en het oordeel van docenten.

Als je puber van VMBO-basis naar VMBO-kader wilt overstappen, zullen jullie dit moeten bespreken met de mentor en docenten. Zij kunnen jullie informeren over de mogelijkheden en de specifieke procedures die op de school van je puber van toepassing zijn. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een aantal extra vakken te volgen. Ook kan het zijn dat je puber een aanvullende toets moet maken om aan te tonen dat je het vereiste niveau aankunt.

Verschillende richtingen

In het VMBO zijn er verschillende beroepsrichtingen beschikbaar, ook wel profielen genoemd. Deze profielen bieden vakkenpakketten die aansluiten op specifieke beroepsvelden. De exacte profielen kunnen variëren afhankelijk van de school, maar over het algemeen zijn de volgende beroepsrichtingen beschikbaar in het VMBO:

 1. Techniek: Dit profiel richt zich op technische vakken zoals technologie, bouw, elektrotechniek en metaaltechniek. Het bereidt leerlingen voor op beroepen in de technische sector.
 2. Zorg en Welzijn: Dit profiel legt de nadruk op vakken gerelateerd aan zorg, gezondheid, welzijn en uiterlijke verzorging. Het bereidt leerlingen voor op beroepen in de zorgsector, kinderopvang, welzijnswerk, schoonheidsverzorging, etc.
 3. Economie: Dit profiel omvat vakken als economie, handel, administratie en ondernemerschap. Het bereidt leerlingen voor op beroepen in de zakelijke en commerciële sector.
 4. Landbouw: Dit profiel richt zich op agrarische vakken zoals dierverzorging, plantenteelt, natuurbeheer en voeding. Het bereidt leerlingen voor op beroepen in de agrarische sector.

Duur van VMBO basis en kader

Het VMBO, zowel basis als kader, duurt over het algemeen 4 jaar. Leerlingen beginnen meestal op het VMBO in het eerste leerjaar en volgen dan vier opeenvolgende leerjaren. Na het afronden van het VMBO ontvangen leerlingen hun diploma. Het is mogelijk dat sommige leerlingen een extra jaar nodig hebben om het VMBO af te ronden, afhankelijk van hun individuele situatie of behoeften.

Wat je kunt doen na VMBO basis

Het verschil tussen basis en kader is ook wat je puber na het behalen van zijn diploma kan gaan doen. Na het behalen van een VMBO-basisdiploma heeft je puber namelijk verschillende opties om zijn onderwijsloopbaan voort te zetten. Dit is onder andere wat je puber kunt doen na VMBO basis:

VMBO-kader: Je kunt ervoor kiezen om door te stromen naar VMBO-kader. Dit biedt je de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en wellicht een breder scala aan vakken te volgen.

MBO-opleiding: Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) is een populaire keuze na VMBO-basis. Je kunt je inschrijven voor een MBO-opleiding op niveau 2. Deze opleidingen richten zich op praktische vaardigheden en bereiden je voor op een specifiek beroep, bijvoorbeeld in de zorg, techniek, horeca, of administratie.

Leerwerktraject: Sommige MBO-opleidingen bieden leerwerktrajecten aan, waarbij je werken en leren combineert. Je gaat dan aan de slag bij een erkend leerbedrijf en volgt tegelijkertijd lessen op school. Dit is een goede optie als je al een idee hebt van het beroep dat je wilt uitoefenen.

Entree-opleiding: Als je nog niet helemaal zeker bent van je vervolgkeuze of als je extra ondersteuning nodig hebt, kun je kiezen voor een entree-opleiding op het MBO. Dit is een eenjarige opleiding op niveau 1 die je voorbereidt op een vervolgopleiding of op de arbeidsmarkt.

Wat je kunt doen na VMBO kader

VMBO-kader bereidt leerlingen meestal voor op MBO-opleidingen op niveau 3 of 4, waar meer theoretische kennis vereist is dan op niveau 1 of 2. Maar na het behalen van een VMBO-kaderdiploma zijn verschillende mogelijkheden om je onderwijsloopbaan voort te zetten. Dit is onder andere wat je puber kunt doen na VMBO kader:

MBO-opleiding: Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) is een veelvoorkomende keuze na VMBO-kader. Je kunt je inschrijven voor een MBO-opleiding op niveau 3 of niveau 4. Deze opleidingen richten zich op praktische vaardigheden en bereiden je voor op een specifiek beroep. Er zijn talloze vakgebieden waaruit je kunt kiezen, zoals techniek, gezondheidszorg, onderwijs, zakelijke dienstverlening, en nog veel meer.

Havo: Met een VMBO-kaderdiploma (gemengde leerweg én met de voorwaarde: examen doen in zeven vakken in plaats van zes) kun je ervoor kiezen om door te stromen naar de havo. Dit vereist dus wel aanvullende vakken of een speciale schakelklas, afhankelijk van de eisen van de betreffende school. Het behalen van een havo-diploma opent de deur naar hoger onderwijs, zoals HBO.

Leerwerktraject: Vergelijkbaar met de mogelijkheid na VMBO-basis, kun je ook bij sommige MBO-opleidingen kiezen voor een leerwerktraject. Dit betekent dat je werken en leren combineert, waarbij je praktijkervaring opdoet bij een erkend leerbedrijf en tegelijkertijd lessen volgt op school.

Verschil tussen gemengde leerweg en de theoretische leerweg

Naast het verschil tussen basis en kader, is er ook een verschil tussen de gemengde leerweg en de theoretische leerweg. De gemengde leerweg en de theoretische leerweg zijn beide varianten binnen het VMBO en verschillen voornamelijk in hun nadruk op theoretische versus praktische vakken. Hier zijn de belangrijkste verschillen tussen beide leerwegen:

Gemengde leerweg:

 • De gemengde leerweg is gericht op zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden.
 • Het accent ligt op de algemene vorming en de voorbereiding op het MBO.
 • Leerlingen in de gemengde leerweg volgen over het algemeen meer praktijkgerichte vakken dan leerlingen in de theoretische leerweg.
 • In de gemengde leerweg kunnen praktijkvakken zoals techniek, zorg en welzijn, economie of landbouw deel uitmaken van het curriculum.
 • Na het behalen van een gemengde leerwegdiploma kunnen leerlingen ervoor kiezen om door te stromen naar een MBO-opleiding op niveau 3 of 4, of in sommige gevallen naar de havo.

Theoretische leerweg:

 • De theoretische leerweg legt meer nadruk op theoretische vakken en algemene kennis.
 • Het biedt een brede algemene vorming en bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het hoger onderwijs, zoals de havo of het MBO op niveau 4.
 • Leerlingen in de theoretische leerweg volgen doorgaans minder praktijkgerichte vakken dan leerlingen in de gemengde leerweg.
 • Het curriculum omvat vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, maatschappijleer, natuurkunde, geschiedenis, enzovoort.
 • Na het behalen van een theoretische leerwegdiploma kunnen leerlingen ervoor kiezen om door te stromen naar de havo, een MBO-opleiding op niveau 4 of direct naar de arbeidsmarkt.

Al deze leerwegen vallen dus binnen het VMBO en hebben elk een unieke focus en bieden verschillende mogelijkheden voor verdere educatieve en professionele ontwikkeling. Ongeacht welke leerweg je puber kiest, het VMBO biedt een belangrijke basis voor verdere studie of de start van een succesvolle loopbaan.

verschil tussen basis en kader

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *