verschil mavo en havo verschil mavo en havo

MAVO/HAVO advies; het verschil tussen MAVO en HAVO

Afgelopen schooljaar was het zo ver. De twaalfjarige hier in huis kreeg zijn definitieve middelbare schooladvies. En precies zoals het in de lijn der verwachtingen lag, kreeg hij MAVO/HAVO advies. Een dubbeladvies dus! En zo’n dubbeladvies wekt wel wat vragen op, want wat is dan eigenlijk het verschil tussen MAVO en HAVO?

Verschil tussen MAVO en VMBO

Maar voordat is me stort op het verschil tussen MAVO en HAVO, wil ik me eerst even richten op het verschil tussen MAVO en VMBO. Er wordt namelijk vaak afgevraagd welke hoger is, vmbo of mavo? Nou, om daar antwoord op te krijgen heb je even een vergrootglas nodig. Maar echt ingewikkeld is het niet.

Mavo bestaat eigenlijk niet meer

Het is namelijk zo dat MAVO al sinds 1999 opgegaan is in het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs). Het VMBO is een breed onderwijstype, dat verschillende niveaus en leerwegen omvat, waaronder de voormalige MAVO. Kort gezegd, MAVO bestaat eigenlijk niet meer! Maar toch houden veel scholen de term MAVO in leven door het te blijven gebruiken.

Met de introductie van het VMBO is de term “MAVO” verdwenen als een afzonderlijk onderwijstype, maar de principes en doelen ervan zijn nog steeds aanwezig binnen de theoretische leerweg (TL) van het VMBO. Het VMBO biedt nu dus een breder scala aan onderwijsmogelijkheden om beter tegemoet te komen aan de verschillende interesses en vaardigheden van leerlingen.

VMBO-TL is dus MAVO!

De naam is dus veranderd, VMBO-TL is het oude MAVO! Het VMBO-TL heeft nog steeds de essentiële kenmerken en doelstellingen die MAVO eens had. De nadruk ligt op het bieden van een solide algemene vorming, waarbij leerlingen worden uitgedaagd met een breed aantal vakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en andere vakken. VMBO-TL heeft als doel leerlingen voor te bereiden op vervolgstudies in het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs) of doorstroom naar de HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs). Door de erfenis van MAVO voort te zetten, blijft VMBO-TL een waardevolle onderwijsrichting voor leerlingen die zich willen ontwikkelen op theoretisch gebied en tegelijkertijd praktische vaardigheden willen verwerven voor hun toekomstige loopbaan.

De vraag ‘bestaat mavo nog wel?’ is hiermee beantwoord! VMBO-TL is dus het oude MAVO! De vraag welke hoger is, VMBO of MAVO? Is ietwat ingewikkelder. Onder het VMBO valt namelijk VMBO basis, VMBO kader en VMBO-tl (het oude MAVO). Wanneer we over hoger en lagere niveaus spreken, wat veel mensen eigenlijk niet willen, maar goed je moet het toch op een bepaalde manier aanduiden, VMBO-tl het hoogste van VMBO en VMBO basis het laagste. Lees hier de verschillen tussen VMBO basis en VMBO kader.

MAVO/HAVO advies

Het MAVO/HAVO advies, ook wel dubbeladvies genoemd, is dus een niveau advies die sommige leerlingen krijgen aan het einde van de basisschool. Het houdt in dat een leerling potentieel geschikt wordt geacht voor zowel het MAVO-niveau ( VMBO-TL dus…) als het HAVO-niveau binnen het voortgezet onderwijs. In plaats van een enkelvoudig advies, waarbij een leerling naar één specifiek niveau wordt verwezen, biedt het dubbeladvies een bredere optie en geeft het de leerling en ouders de mogelijkheid om een weloverwogen beslissing te nemen.

Dakpanklas

Deze beslissing hoeft vaak niet direct genomen te worden. Een veelvoorkomende manier om het dubbeladvies uit te voeren, is namelijk door middel van een dakpanklas. In een dakpanklas worden leerlingen met een MAVO/HAVO advies samengebracht in één klas. Hier krijgen ze een curriculum aangeboden dat een combinatie is van MAVO- en HAVO-niveau vakken. Deze aanpak biedt leerlingen de kans om hun vaardigheden en interesses verder te ontwikkelen, terwijl ze ook de mogelijkheid hebben om te groeien en door te stromen naar het HAVO-niveau als ze dat wensen en aankunnen. De dakpanklas creëert een stimulerende leeromgeving waarin leerlingen zich kunnen uitdagen en zichzelf kunnen bewijzen op hun eigen tempo.

Het dubbeladvies en de dakpanklas hebben het voordeel dat ze flexibiliteit en kansen bieden aan leerlingen, zodat ze hun potentieel optimaal kunnen benutten. Ze helpen ook bij het verminderen van het risico dat leerlingen worden ondergeplaatst of overgeplaatst naar een niveau dat niet bij hen past. Door een ondersteunende en inclusieve onderwijsbenadering te hanteren, stelt het MAVO/HAVO advies en de dakpanklas leerlingen in staat om met vertrouwen en motivatie hun weg te vinden in het voortgezet onderwijs.

Het verschil tussen MAVO en HAVO

Klinkt prachtig zo’n dakpanklas, je zou eigenlijk iedere leerling zo’n brugklas gunnen! Maar wat is nou het echt grote verschilt tussen MAVO en HAVO. Want uiteindelijk zal de leerling toch of voor MAVO examen doen, of voor HAVO.

Het allergrootste verschil tussen MAVO (VMBO-TL) en HAVO is het aantal jaar dat de opleiding duurt. ( Over MAVO aka VMBO-TL doe je namelijk 4 jaar en HAVO duurt 5 jaar. Daarnaast liggen de grote verschillen in de onderwijsniveaus, de diepgang van het lesmateriaal, en de doorstroommogelijkheden naar vervolgopleidingen.

MAVO legt de nadruk op een meer praktische en algemene vorming dan HAVO en heeft een minder theoretisch karakter. HAVO biedt een bredere en diepere theoretische basis en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (HBO) of doorstroom naar het VWO.

Ook is er een verschil in het vakkenpakket van MAVO en HAVO. MAVO biedt een beperkter vakkenpakket aan in vergelijking met HAVO. De focus ligt op vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, en enkele vakken gericht op praktische vaardigheden. En HAVO heeft een uitgebreider vakkenpakket met vakken als moderne vreemde talen en meer verdiepende vakken in de exacte wetenschappen, talen, en maatschappijvakken.

MBO en HBO

Je kunt dus wel stellen dat de moeilijkheidsgraad het verschil is tussen MAVO en HAVO. Na het behalen van een MAVO-diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs) om een beroepsgerichte opleiding te volgen. Wanneer het MBO is afgerond, kunnen ze doorstomen naar het HBO. En leerlingen van de HAVO kunnen na het behalen van hun diploma, direct doorstromen naar het HBO (Hoger Beroepsonderwijs). Hiermee wil ik overigens helemaal niet zeggen dat het HBO voor iedereen een doel is. MBO opgeleide mensen zijn in deze maatschappij namelijk meer dan nodig!

Het verschil tussen MAVO en HAVO en vooral maken van een keuze tussen MAVO en HAVO, is dus afhankelijk van de capaciteiten, interesses en toekomstplannen van de leerling! Maar het aller belangrijkste is dat je tiener goed in zijn vel zit, gelukkig is en een fantastische middelbare schooltijd tegemoet gaat!

verschil tussen MAVO en HAVO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *